Opinia o pracowniku: jak napisać?

opiniaSporządzając opinię o pracowniku warto zadbać  o to, aby była ona napisana samodzielnie. Można oczywiście posiłkować się darmowymi szablonami dostępnymi w internecie. Najlepiej, jednak będzie nie przepisywać ich słowo w słowo – szczególnie w części najważniejszej – gdzie ocenia się współpracę z pracownikiem.

Kiedy sporządza się opinię o pracowniku? Na koniec współpracy – niezależnie od tego czy odchodzi on z własnej woli czy też został zwolniony bądź też skończyła mu się umowa. Opinię  o pracowniku sporządza się szczególnie  w przypadku młodych osób odbywających staż lub praktyki. Taki dokument może być dla nich bardzo pomocy podczas dalszego poszukiwania pracy.

Co powinna zawierać opinia o pracowniku? Konieczne jest umieszczenie na początku dokumentu daty i miejsca oraz danych samego autora – imię, nazwisko oraz stanowisko zajmowane w firmie. Po tym rozpoczyna się właściwa treść dokumentu. W dwóch – trzech zdaniach pierwszego akapitu warto poinformować jak długo dany pracownik pozostawał w firmie, jakie zajmował stanowisko oraz co należało do jego obowiązków. Po tym krótkim wstępie przechodzimy do najważniejszej części, a więc samej opinii.

Tu oceniane są głównie miękkie kompetencje,w mniejszym stopniu umiejętności i wiedza pracownika. W dokumencie warto wspomnieć, jak oceniana osoba radzi sobie w sytuacjach stresowych. Jak rozwiązuje konflikty, czy jest kreatywna i potrafi wyjść z inicjatywą, jak nawiązuje nowe kontakty – czy jest komunikatywna, jak radzi sobie z pracą w grupie oraz organizacją czasu pracy. Wszystkie te informacje będą przydatne dla kolejnych pracodawców.

Dokument warto zakończyć jednym, podsumowującym zdaniem. Konieczny jest też czytelny, odręczny podpis.

Nie bez znaczenia jest sama forma dokumentu – powinien on wyglądać profesjonalnie, gdyż jest de facto wizytówką firmy, która go wydaje. Opinia o pracowniku powinieneś wydrukować na waszym papierze firmowym.